ĐĂNG KÝ WEBSITE VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

Đối tượng nào phải đăng ký kinh doanh online ?

Thương nhân hoặc tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp, có website thương mại điện tử trên đó cung cấp ít nhất một trong các dịch vụ sau:

  • Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.
  • Dịch vụ khuyến mại trực tuyến.
  • Dịch vụ đấu giá trực tuyến.
  • Ứng dụng di động bán hàng
  • Ứng dụng di động cung cấp dịch vụ TMĐT 

TẠO SAU PHẢI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ WEBSITE

VỚI BỘ CÔNG THƯƠNG

THỦ TỤC THÔNG BÁO VỚI ĐĂNG KÝ WEBSITE BỘ CÔNG THƯƠNG

  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Giấy chứng nhận đầu tư – Giấy phép đầu tư
  • Quyết định thành lập (đối với tổ chức)
  • Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể (đối với cá nhân)
  • Một số giấy tờ khác tuỳ theo ngành nghề hoạt động